Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

>> Kanal Temizlik

>> Kanal Görüntüleme

>> İnşaat Faaliyetleri

>> Resim Galerisi

>> Video Galerisi

KANAL GÖRÜNTÜLEME

ANAHAT KANAL GÖRÜNTÜLEME ROBOTU

9b6e272218.jpg
4 tekerli  kamera robotu/DN200mm-DN1200mm çaplı kanallarda kullanılır.

UYGULAMA ALANLARI:
RoboCam Kamera Robotu;Atıksu ve yağmursuyu şebeke ve kolektör hatları ile kimyasal ve endüstriyel atıkların taşındığı boru hatlarını görüntüleyerek sistemdeki tıkanmaları ve arızaları kesin ve noktasal olarak tespit eder.
  RoboCam Kamera Robotu;Borulu sulama ve direnaj sistemleri ile AÇB,CTP ve HDPE gibi içmesuyu boru hatlarındaki sehim ve çatlakları kontrol eder.
   RoboCam kameraların yüksek çözünürlü kamera sistemi sayesinde kontrol  odasından MPEG formatında net görüntü ve fotoğraflar alınır,kaydedilir ve  raporlamada kullanılır.
-RoboCam kameralar 180 derece sağ,sol,yukarı ve aşağı hareket edebilme  özelliğine sahip olup bu sayede çalışma bölgesinin 360 derece görüntüsünü  alınır.
-RoboCam kamera robotları kanal eğimini ölçer ve kaydeder.
-RoboCam kameralar kanal içerisinde gidilen mesafeleri ölçer ve kaydeder.
-RoboCam kameralar yüksek çözünürlükteki FOKUS ve ZOOM özelliği sayesinde  noktasal arıza tespiti yapar.
-RoboCam kamera robotlarının özel tasarlanmış kablo sistemi  sayesinde her  türlü manevra,data ve enerji iletimi yapılmaktadır.


ADA İÇİ PARSEL HATLARI KANAL GÖRÜNTÜLEME ROBOTU

pushrod.jpg
pushrod1.jpg

KULLANIM ALANLARI:

Ada içi parsel  bacası  ve hatlarının görüntülenmesiKanalizasyon hatları şebeke borularının içeriden görüntülemesi
Yağmursuyu hatları şebeke borularının içeriden görüntülemesi
İçmesuyu hatları şebeke borularının içeriden görüntülemesi
Rabıtların görüntülenmesi
Manhol,parsel bacaları ve muayene bacalarının görüntülenmesi
Bina ve daire içi dahili hatların görüntülenmesi
Düşey hatlar (Kuyular) görüntülenmesi
Hertürlü karanlık ortam görüntülenmesi
Havalandırma kanallarının görüntülenmesi
Bina bacalarının görüntülenmesi

YAPILAN HATLARIN KANAL GÖRÜNTÜLEME ROBOTU İLE GÖRÜNTÜLENMESİ

        Yapılan ve hakedişe giren tüm hatların ve muayene bacalarının Kanal Görüntüleme Robotu ile görüntüsü alınacaktır. (Görüntüleme muayene bacasına en yakın binanın görüntüsünün alınması ile başlanacak olup baca görüntüsünün alınmasına müteakip ve görüntü kaydına ara verilmeden hat boyunca bir sonraki muayene bacasına kadar devam edecektir). Yapılan abone parsel bağlantı hatları dahil olmak üzere ve yüklenici tarafından bir kısmı yapılmasa bile görüntü kaydına ara verilmeden abone parsel bacasından ana hat bağlantısına kadar devam edilecektir. (Abone parsel bağlantı hattı görüntüsüne başlanmadan önce binanın “bina no” görüntüsü alınıp, görüntüye ara verilmeden abone parsel bacasından ana hat bağlantısına kadar devam edilecektir.) İmalatı yapılan tüm hat boyunca (Yapılan abone parsel bağlantı hatları dahil) ve baca boru birleşimi dahil tüm boru birleşimlerinde 360 derece görüntü alınacaktır. Görüntü kayıtları muayene bacasından bir sonraki muayene  bacasına kadar kesintisiz olarak alınacak olup, iki muayene bacası arasındaki kesintili görüntü kayıtları kabul edilmeyecektir. İki muayene bacası arasında kesintisiz olarak görüntü kaydı alınacaktır. Kanal görüntüleme robotu ile eğer var ise borudaki çatlakların, boru montaj yerlerindeki açıklıkların ve borudaki sehim miktarları (mm) cinsinden ölçülecektir. Geçerli ve zorunlu nedenlerle döşenen hattın kazı, boru döşeme ve dolgunun aynı anda yapıldığı iki baca arasında meyil kontrolünün hattın dolgusunun yapılmadan önce yapılamadığı kısımlarda görüntü alınır iken su akış testi yapılarak görüntü alınacaktır. Bu kısımlarda hatta verilecek su ile görüntü alınacak ve hatta meyil hatasından dolayı su birikmesi olup olmadığı kontrol edilecektir. Görüntüleme sonucunda eğim grafiği (Eğim grafiği kanal görüntüleme robotu tarafından otomatik olarak verilecek olup, görüntüye bakılarak eğimlere göre sonradan düzenlenecek eğim grafiği kabul edilmeyecektir.) ile fotoğraflı raporlar hazırlanacak ve DVD ortamında İdareye sunulacaktır. İş bitiminde geçici kabulden önce hattın tamamının görüntü kayıtları 2 takım harddisk ortamında hazırlanarak idareye teslim edilecektir.

        Yapılan tüm hatların görüntüleri yapı denetim görevlisinin nezaretinde alınacaktır. Görüntü alınmasına müteakip yapılan hattın usulüne uygun yapıldığı yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasında düzenlenecek bir tutanakla yapılan imalatın usulüne uygun olduğu tespit edildikten sonra diğer devam eden imalata başlanacaktır. Her hakedişten önce hakedişe dahil olan imalatın görüntü kayıtları İdareye teslim edilecek ve her baca arası için ayrı ayrı hattın usulüne uygun yapıldığı yüklenici ve yapı denetim görevlisi arasında düzenlenecek bir tutanak ile  hakediş ödemesi yapılacaktır. Görüntü kayıtları alınmayan ve raporlaması yapılmayan hatların ödemesi yapılmayacaktır. İdarenin istemesi halinde görüntüsü alınan hatlarda; görüntünün doğruluğunun teyidi amacıyla görüntü kontrolü yapılabilecektir. Görüntü teyidi amacıyla İdare tarafından yeniden görüntü alınması, toplam görüntüsü alınan hattın uzunluğunun %5’ini geçemez.

        Bu işlemler için gerekli olan her türlü malzeme, işcilik, nakliye, kırtasiye, makine ve ekipman giderleri birim fiyatlara dahil olup yüklenici bu işler için yapmış olduğu harcamaları İDARE’den talep edemez.

 

Kanal Görüntüleme- Kanal Görüntüleme Firmasi- Kanal Görüntüleme Burosu- Kanal Görüntüleme sirketi- Kanal Görüntüleme Ofisi- Kanal Görüntüleme Firmalari- Kanal Görüntüleme Burolari- Kanal Görüntüleme sirketleri- Kanal Görüntüleme Ofisleri- Kanal Görüntüleme Firmalari Ankara- Kanal Görüntüleme Burolari Ankara- Kanal Görüntüleme sirketleri Ankara- Kanal Görüntüleme Ofisleri Ankara- Kanal Görüntüleme Firmasi Ankara- Kanal Görüntüleme Burosu Ankara- Kanal Görüntüleme Sirketi Ankara- Kanal Görüntüleme Ofisi Ankara- Kombine Temizlik- Robot Görüntüleme- CCTV Kamera- Kanalizasyon Görüntüleme Kanal Görüntüleme Türkiye-
Görüntüleme ,Görüntü
Tüm Hakları Saklıdır © 2011 Görüntüleme
Tek Harita